A co to w ogóle jest?

  • Dodano: 31.12.2022

***

Fragment tzw. "złotej nitki" (foto ze zbiorów MPPnL)
 
Często podczas zwiedzania pojawia się fundamentalne pytanie "co to jest"? Kawałek drewna, niepozorny metalowy przedmiot czy fragment kości - "co to jest?". Ale niemniej ważnym pytaniem jest pytanie "skąd to wiemy". Dlaczego to jest hetka, to oścień a to... ośnik.
Skąd wiemy, że "coś do czegoś służyło"? Badania nad funkcją prowadzi się w sposób eksperymentalną lub porównawczą (fachowo nazywaną komparatywną). Metoda komparatywna polega na zestawianiu zabytków archeologicznych między innymi ze współczesnymi rzemiosłami tradycyjnymi. Funkcji znalezisk można też doszukiwać się poprzez zestawianie z historycznie opisanymi i zidentyfikowanymi przedmiotami.
Można wprowadzić podział funkcji zabytków archeologicznych na narzędzia pracy; sprzęt domowy; naczynia gliniane, drewniane, metalowe; broń; części ozdoby i przedmioty zbytku; środki komunikacji
i przedmioty kultu.
Można więc powiedzieć, że generalną zasadą w rozwiązywaniu zagadek przeszłości jest zestawianie niepoznanego z poznanym. Oczywiście ma to zastosowanie nie tylko odnośnie funkcji przedmiotów, ale w tym przypadku jest to zasada bardzo wyraźna. Ostatecznie chodzi o to, żeby zaciekawionym zwiedzającym odpowiedzieć na tytułowe pytanie... "a co to w ogóle jest".
 
PB