Czy muzea powinny łączyć rzeczywistość fizyczną i wirtualną?

  • Dodano: 17.05.2021

***

Google Arts & Culture to przedsięwzięcie internetowe, dzięki któremu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zrobionych w wysokiej rozdzielczości zdjęć dzieł sztuki znajdujących się w zbiorach partnerskich muzeów – uczestników inicjatywy.
Również największe światowe muzea udostępniają swoje kolekcje w wersjach wirtualnych. 
 
 
Powrót kultury do czasu sprzed pandemii jest bardzo istotną kwestią. W trudnym pandemicznym czasie wiele instytucji wprowadzało ulepszenia i poszukiwało sposobów zaprezentowania swojej produktywności. Wiązało się to z trudną kwestią rekonfigurowania i tworzenia zdalnego środowiska pracy. W tym czasie wiele osób stanęło przed następującymi pytaniami: co tak naprawdę chcą robić? Co chcieli robić od lat, ale nie mieli możliwości? Jak ma być postrzegana i odbierana ich działalność? Jakie usługi mogą zapewnić społeczeństwu, aby pomóc im przetrwać tę niespotykaną dotąd sytuację? 
Te przemyślenia rodziły kolejne wątpliwości (zwłaszcza w sytuacji luzowania obostrzeń): czego się nauczyliśmy? Co możemy zrobić w chwili, gdy wszystko wróci do normy? Co z naszych dotychczasowych ofert zostawić, a co zmienić? 
Często wracamy do tego rodzaju pytań dlatego, że pomagają nam się skupić, ale też dzięki nim nasze działania stają się lepsze. Dziś zdajemy sobie sprawę, podobnie pewnie, jak i inne instytucje, że musimy przejść w kierunku nowych form. Musimy pracować z własnym dziedzictwem, tworzyć wystawy, wydarzenia, warsztaty, ale dostosowane do bieżących wydarzeń, odnoszące się do współczesności. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 82% Europejczyków korzysta z Internetu (75% w mediach społecznościowych), ale tylko 42% Europejczyków w roku 2019 co najmniej raz odwiedziło muzea, formy medialne są już dziś w muzeach czymś niezbędnym. 
Pandemia koronawirusa narzuciła większości instytucji zwrócenie się do mediów społecznościowych. I tu pojawia się ważne pytanie, czy muzea powinny się zmieniać i próbować połączyć rzeczywistość fizyczną i wirtualną? Pandemia wymusiła taki kierunek, ponieważ tylko przy użyciu działań online instytucje mogły utrzymać znaczenie w czasie lockdownu. Zwiększenie usług cyfrowych, dzielenie się kolekcjami, oferowanie narzędzi i  usług cyfrowych w celu angażowania i komfortu pobytu ludzi w domu to rzeczywistość. W tych czasach cyfrowe dziedzictwo kulturowe, bardziej niż kiedykolwiek, przyczyniło się do czerpania radości i kreatywności. Czas pokazał, że muzea i ogół społeczeństwa są zobowiązane do pracy na rzecz większej świadomości kryzysowej, gotowości, kontroli i metody reagowania w przyszłości. Z tych też powodów patrząc w przyszłość, należy rozważyć stosowane nowych, bardziej elastycznych metody pracy w muzeach.
 
MO