Czy wizyta w muzeum może wpływać na dobre samopoczucie?

  • Dodano: 01.07.2023

***

Kobieta ogląda obrazy w galerii sztuki (obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję)
 
Fińskie Stowarzyszenie Muzeów opublikowało właśnie raport „Measuring the Public Value of Finnish Museum Experiences” dotyczący wpływu pobytu w muzeum na dobrostan zwiedzających. Badania objęły 8 Fińskich Muzeów, uwzględniono w nim cztery obszary dobrostanu: intelektualny, osobisty, społeczny i fizyczny. Dane badawcze zostały zebrane między majem a październikiem 2022 r. Do udziału w badaniu poproszono losową próbę 5499 odwiedzających muzeum, z których 70% wyraziło chęć udziału. Goście biorący udział w tym działaniu byli proszeni o wypełnienie ankiety zaraz po wizycie w Muzeum oraz miesiąc później. Jak wypadły wyniki? Okazuje się, że 99% respondentów uznało, że wizyta w tych instytucjach kultury sprzyjała ich dobremu samopoczuciu. Odwiedzający wskazali, że społeczne i fizyczne skutki wizyty w muzeum trwały średnio jeden dzień. Z kolei wpływ na samopoczucie osobiste i intelektualne, według respondentów utrzymywało się średnio od dwóch do trzech dni, a maksymalnie do miesiąca. Wyniki badań prowadzonych przez Johna Falka z Instytutu Innowacji w Kształceniu wskazują Muzea odgrywają istotną rolę we wspieraniu dobrobytu społeczności na wielu różnych poziomach.
 
Warto sobie uzmysłowić, że Muza to właśnie te miejsca, gdzie ludzie mogą zdobywać wiedzę z takich dziedzin jak: historia, sztuka czy kultura i wiele innych. Poprzez wystawy, prezentacje, a przede wszystkim różne formy edukacyjne jak: warsztaty, wykłady czy mniej tradycyjne, choć coraz bardziej obecne dyskusje, spotkania autorskie, performance, zajęcia problemowe etc. muzea dostarczają wartościowych informacji dla różnych grup odbiorczych. Wszelkie z tych działań wspierają rozwój intelektualny i rozbudzają ciekawość świata, co ma pozytywny wpływ na społeczność. Muzea będące strażnikami dziedzictwa kulturowego i historycznego, przechowują i prezentują zbiory, artefakty i dzieła sztuki, które mają ważne znaczenie dla lokalnych społeczności. Dzięki temu pomagają w zachowaniu pamięci o przeszłości, kultywowaniu tradycji i budowaniu tożsamości kulturowej społeczności. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że instytucje te są często atrakcyjnymi miejscami turystycznymi, które przyciągają odwiedzających z różnych regionów i krajów. To tworzy nowe możliwości dla rozwoju lokalnej gospodarki, takie jak powstawanie hoteli, restauracji i innych usług turystycznych. Dlatego można powiedzieć, że przychody generowane przez turystykę muzealną mogą przyczyniać się do rozwoju lokalnej społeczności i poprawy jakości życia mieszkańców. Wszystko to przyczynia się do postrzegania Muzeum jako miejsca działającego
jako centra społeczne, gdzie ludzie mogą się spotkać, wymieniać doświadczeniami i budować relacje.
Poprzez organizację wydarzeń społecznych, warsztatów i programów edukacyjnych muzea stają się miejscem, które integruje różne grupy społeczne i promuje współpracę oraz wzajemne zrozumienie.
Być może nie zawsze sobie to uświadamiamy!
 
Oprac. Mariola Olejniczak