Dzień nie taki jak każdy, bo… niebieski!

  • Dodano: 02.04.2021

***

Autorka tekstu, wskazuje na niebieską bluzę, którą ma na sobie

 
Jaki jest Wasz ulubiony kolor? Według wielu statystyk niebieski jest najczęściej wybieranym kolorem, jako ten pierwszy z ulubionych. Nie wiem czy zwróciłeś/aś kiedyś uwagę na fakt, że jest to barwa najczęściej występująca w identyfikacji wizualnej. Jako ciekawostkę powiem Wam, że około 53 % flag na świecie zawiera kolor niebieski albo jakieś jego odcienie.
 
Uznaje się, że niebieski jest kolorem natury, wody i nieba. Ciemniejsze jego odcienie mają sugerować zaufanie i inteligencję, te jaśniejsze z kolei niezawodność, pokój i pewną nieskończoność. Być może nie macie jeszcze tego skojarzenia, ale właśnie kolor niebieski jest najważniejszą barwą określającą dzień 2 kwietnia, co więcej jest on kolorem przypisanym do tego miesiąca, dlaczego? Bowiem corocznie 2 kwietnia obchodzi się Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. To właśnie tego dnia w wielu Państwach świata podejmuje różnego typu „niebieskie” inicjatywy, gdzie wyrazem solidarności wobec osób ze spektrum autyzmu jest ta właśnie barwa. Czym jest autyzm? Osoby w spektrum autyzmu należą do jednej z tych grup, które są narażone na dyskryminację, przemoc a tym samym wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Reakcje na zachowanie dzieci z autyzmem, które są odmienne od zachowań osób niemających tego spektrum, bywają okrutne i krzywdzące. Zachowanie takich dzieci często ocenia się, jako złe, nieodpowiednie czy niegrzeczne, osoby dorosłe z kolei określa się, jako „dziwaków”. Nie każdy wie, że osoby z autyzmem mogą mieć problemy z mówieniem, postrzeganiem świata czy rozumieniem relacji społecznych. Często też wrażenia zmysłowe odbierają w odmienny sposób. Należy jednak pamiętać, że ich postrzeganie świata, choć jest tak odmienne od naszego, nie jest ani gorsze, ani lepsze jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Osobom z autyzmem przysługuje szereg praw zgodnie z Kartą Praw Osób z Autyzmem przyjętą przez Parlament Europejski. Mimo tego, wiele osób z autyzmem nadal nie ma podstawowego dostępu do specjalistycznej diagnozy, terapii, edukacji, zatrudnienia i możliwości normalnego życia w społeczeństwie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie przyjmuje się, że spektrum autyzmu przypada na ok. 1 na 100 dzieci. Również w Polsce coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych ma diagnozę zaburzeń spektrum autyzmu. Możemy przyjąć, że w naszym kraju żyje ich ok. 400 tysięcy takich osób. Na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami a nawet odrzuceniem. Dlatego ważne jest abyśmy w tym dniu pokazali, że jesteśmy otwarci na te osoby. Dla każdej z nich nawet najmniejsza zmiana społecznej świadomości w tym temacie ma fundamentalne znaczenie. 2 kwietnia wykonując mały, symboliczny gest możemy sprawić, że poczują się wyjątkowo. Jak? - Wychodząc do pracy, na spacer, na zakupy… ubierzmy się w niebieskie akcenty w ubraniu, które będą pewnego rodzaju naszą manifestacją skierowaną specjalnie dla nich pokazującą, że się z nimi solidaryzujemy.
 
 
 
MO