Muzealna wieś, jako źródło inspiracji twórczej

  • Dodano: 27.09.2020

***

Wieś od zawsze przyciągała artystów, którzy chętnie czerpali inspiracje z jej bogatej i żywej kultury. Elementy pochodzące z ludowych podań, legend i samego krajobrazu wsi możemy odnaleźć w twórczości polskich pisarz, malarzy, poetów a nawet muzyków. Dzieci i młodzież z dziełami powstającymi w wyniku rustykalnych inspiracji stykają się najczęściej w szkolnych lekturach. Zachwyt nad wsią, przeplatany długimi i bardzo barwnymi opisami krajobrazów polskiej wsi, ukazującej piękno przyrody opisywał jeden z największych polskich wieszczów narodowych Adama Mickiewicz w takich dziełach jak „Pan Tadeusz”, czy balladzie „Romantyczność”. Kolejnymi twórcami, którzy nie ukrywali swej fascynacji kulturą ludową, ukazujący w swych dziełach piękno wsi, poprzez opisy związane z zajęciami gospodarczymi, obrzędami czy świętami byli Władysław Reymont („Chłopi”) i Stanisław Wyspiański („Wesele”). Ten ostatni swój zachwyt nad folklorem wiejskim wyrażał również w obrazach. Aby nie odnosić się tylko do literatury, warto podać przykład wszystkim znanego, wybitnego kompozytora i muzyka Fryderyka Chopina, dla którego muzyka ludowa stała się inspiracją do tworzenia „Krakowiaka” czy „Mazurków”. I tu pojawia się pytanie, czy muzealna wieś może stać się źródłem inspiracji dla młodego odbiorcy? Wycieczka w takie miejsce jest okazją do spędzenia czasu na łonie natury, dając szansę pewnego przeniesienia się do wieków poprzednich. Oryginalne budynki mieszkalne oraz gospodarcze, któreodwzorowują przestrzeń wiejską tworzą wyjątkowy klimat, który dopełniają pola, ogrody i sady. Czy są to jednak aspekty, jakie młodzi odbiorcy dostrzegają? Wydaje mi się, że podejście do takich przestrzeni zmienia się w zależności od wieku odbiorcy i jego zainteresowań. Seniorzy spędzając czas w miejscach takich jak skanseny, często oddają się refleksji, wspominając swoją młodość. Studenci z kolei podchodzą do takich przestrzeni bardziej badawczo. A jak jest z tym zupełnie młodym odbiorcą? Aby „wciągnąć” dzieci i młodzież w tematy odległe, z którymi mieli do czynienia głównie na lekcjach języka polskiego, warto pokusić się o pewne działania mniej konwencjonalne. W naszym muzeum prowokujemy dzieci do poznawania naszej muzealnej wsi w sposób twórczy poprzez takie zajęcia jak: tworzenie żywych obrazów, samodzielne tworzenie fotograficznych pamiątek, przeprowadzanie wywiadów z pracownikami i uczestnikami lekcji, tworzenie plastycznych dzieł, dla których wieś jest tłem. Podejmowanie tego typu aktywności daje również nam, edukatorom i edukatorkom możliwość dostrzeżenia muzealnej wsi w sposób nowy, inny, mniej oczywisty. 

MO

Kilka wykonanych w ramach warsztatów fotografii