„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy ...”

  • Dodano: 14.03.2023

***

Wisława Szymborska (źródło zdjęcia)

 

Wisława Szymborska, właściwie Maria Wisława Anna Szymborska-Włodek była poetką i eseistką. Przez bliskich nazywaną była Ichną. Urodziła się 2 lipca 1923 roku w Bninie pod Poznaniem. Od 1929 roku mieszkała w Krakowie, z którym była związana przez resztę swojego życia.

Była jedną z najwybitniejszych poetek XX wieku. W 1996 została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Została także uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. W swojej poezji poruszała tematy takie jak życie, śmierć, miłość, ludzkie relacje, historię i przyrodę. Charakteryzowała się precyzyjnym językiem, umiejętnością ukazania istoty rzeczy i jednocześnie zachowaniem lekkości i ironii.
Szymborska zawsze pozostawała na uboczu polityki i nie angażowała się w spory ideologiczne, skupiając się na tematach uniwersalnych i ogólnoludzkich.

Jej twórczość cieszy się ogromnym uznaniem nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Jej wiersze zostały przetłumaczone na wiele języków i znajdują się w kanonie światowej literatury. Szymborska była także tłumaczką literatury zagranicznej.
Szymborska była autorką wielu esejów, w których poruszała tematy związane z literaturą, sztuką, filozofią i życiem codziennym.

Warto zwrócić uwagę także na jej działalność jako krytyka literackiego, dzięki której miała wpływ na kształtowanie się polskiej literatury. Szymborska była członkiem krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz PEN Clubu.
Wszystkie te elementy tworzą niepowtarzalny obraz Wisławy Szymborskiej jako artystki i intelektualistki, której twórczość pozostanie na zawsze żywa i inspirująca.

2023 jest rokiem Wisławy Szymborskiej, który będzie szczególnie świętowany w Krakowie, mieście gdzie poetka spędziła większość swojego życia i gdzie działa Fundacja powołana na podstawie zapisu testamentowego poetki opiekująca się jej spuścizną.

 

JG