Różnicę między magazynem a Muzeum wyznacza turysta!

  • Dodano: 26.11.2020

***

Przed ruinami z turystami (fot. M. Jóźwikowska)

 

Muzeum, cóż to takiego? Wielu badaczy czy muzealników dając odpowiedź na to pytanie do dziś cytuje ustawę o muzeach, która wskazuje, że muzeum (…) „jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysków, której celem jest… (…) gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów, przechowywanie, magazynowanie, zabezpieczanie i konserwowanie, badanie, udostępnianie oraz prowadzenie działalności wystawienniczej i edukacyjnej”. Tymczasem świat szybko się zmienia, coraz częściej na różnego typu forach, konferencjach, panelach dyskusyjnych podnosi się postulat dokonania redefinicji muzeum. Czy dziś właśnie to jest nam potrzebne? A może wystarczy dostrzec różnice miedzy muzeum-świątyniom, stającą się powoli zwykłym magazynem na artefakty sprzed lat, a muzeum… będącym miejscem refleksji na temat historii i jej wpływu na teraźniejszość, miejscem zaspokajania różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwoju ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości, miejscem wymiany poglądów, miejscem sprzyjającym budowaniu więzi społecznych oraz ich podejmowaniu, miejscem dyskusji o najważniejszych problemach zarówno społeczności lokalnej, jak i świata otaczającego nas współcześnie. Od zawsze mawia się, że muzea nie mogą istnieć bez zabytków, dziś należałoby dodać, że nie mogą też istnieć bez turystów. Bowiem to właśnie Oni/ Wy wyznaczacie różnicę, stanowiąc wręcz o tym, co moglibyśmy określić mianem magazynu, a co mianem Muzeum.

W czasie kiedy nasze Muzeum jest zamknięte dla turystów, staje się, dla nas edukatorów magazynem… emocji. Dlaczego? Ponieważ to właśnie w tym czasie nasze plany na kolejne działania zaczynają przechodzić w realizację. Zawsze bawią nas pytania: „co robicie w okresie zimowym?” Wszelkie ewaluacje starych zajęć, imprez, warsztatów etc., oraz plany na nowe, powstają właśnie w tym czasie. To pora na weryfikację tego, co w danym sezonie udało, się zrealizować, a co nie i dlaczego. Można powiedzieć, że okres zimowy jest, okresem wytężonej refleksji połączonej z … działaniami sprawozdawczymi i planowaniem nowości. Czas pandemii, zaskoczył wszystkich a nam, pracownikom kultury wydłużył czas kiedy nie mieliśmy kontaktu z Wami – turystami. Oczywiście następstwem tego było powstanie wielu działań, których wcześniej nie praktykowaliśmy jak choćby ten blog. Obserwowaliśmy, że zarówno na wiosnę jak i teraz rzesza instytucji publicznych przeniosła swe działania do sieci. Z lepszym i mniejszym skutkiem prowadzono masę działań sieciowych: wykładów, oprowadzań po wystawach, wirtualnych spacerów, warsztatów, koncertów, szkoleń itp. Działania te mają oczywiście nie pozwolić Wam, kochani turyści zapomnieć o instytucjach które każdego roku czekają na to abyście odwiedzili je. XXI w. daje szanse na przeniesienie się wręcz w kilka sekund z jednego miejsca do drugiego, nawet jeśli to następne znajduje się gdzieś za oceanem. Niesie to ze sobą wiele plusów, bo można zobaczyć, doświadczyć czegoś co często byłoby nie możliwe, jednak doświadczenie tego z za ekranu jest zapewne czymś innym jak doświadczanie na live. Wielu z nas z różnych powodów zostaje w domach szklany ekran laptopów zmienia się w nasze okno a raczej drzwi do świata… do uczestnictwa w ofercie kulturalnej. To piękne, ale… liczymy, że Wy tak jak my wierzycie w to, że „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie” i.. spotkamy się face to face, oby jak najszybciej bo… wolimy jednak pracę w Muzeum od pracy w magazynie.

 

MO